Naujienos

Naujiena2

2015 03 25

UAB „ELEKTRONINIS VERSLAS”, gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įvykdė projektą „PROGNOZAVIMO METODŲ, SKIRTŲ SVETAINĖS ELEMENTAMS REITINGUOTI, KŪRIMAS IR TYRIMAS”, kurio metu buvo bendradarbiaujama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Pagrindinis projekto tikslas buvo taikant naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, sukurti programinį sprendimą, skirtą stebėti interneto svetainės lankytojų susidomėjimą atskirais svetainės elementais ir prognozuoti šių elementų populiarumą kitą dieną, savaitę, mėnesį.

Siekiama, kad remiantis projekto metu  išspręstais neapibrėžtumais sukurta pridėtinė vertė, leis rinkai pasiūlyti naują, objektyvų svetainės lankytojų aktyvumo prognozavimo sprendimą.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu. 

<< Grįžti atgal